Issue No: 2/23  

Issue No: 2/23  

Kelma mid-Delegat

Rev. Dr Carl-Mario Sultana

Delegat tal-Konferenza Episkopali għall-Edukazzjoni Reliġjuża

Għeżież Għalliema tar-Reliġjon,

Bil-Malti ngħidu li l-ewwel ma tiekol l-għajn. Dan ma jgħoddx biss fejn jidħol l-ikel li jħajjrek aktar kemm ikun ippreżentat b’mod sabiħ u li jiġbdek. Inħoss li dan jgħodd ħafna għas-sejħa tagħna ta’ għalliema. It-tfal, iħobbu jew ma jinteressawx ruħhom f’suġġett skont kemm ikollhom simpatija mal-għalliem/a; skont kemm l-għalliem/a jagħmlu s-suġġett tagħhom interessanti; skont kemm l-għalliem/a jkunu konvinti minn dak li qed jgħallmu u jgħixuh qabel ma jitkellmu dwaru.

 

Aħna m’aħniex għalliema ta’ kwalunkwe suġġett imma ta’ suġġett li permezz tiegħu il-bniedem jinfetaħ għal Alla; li permezz tiegħu il-bniedem jiskopri min hu tassew; li fih jitgħallmu li aħna lkoll maħluqin fuq ix-xbieha ta’ Alla, u li fina nġorru din il-marka li tagħmilna differenti minn kull ħolqien ieħor. U hawn nixtieq li nikkwota lill-Papa Franġisku li qalilna li l-insara ma għandhomx ikunu l-poplu tar-Randan imma tal-Għid. Dan ifisser li aħna l-Poplu ta’ Alla salvati bid-demm prezzjuż ta’ Kristu. Għal dan, aħna ma nistgħux inkunu poplu li qisu jonqsu xi ħaġa, għax aħna għandna kollox. Il-ferħ irridu nitrażmettuh lill-istudenti tagħna anki fil-lezzjonijiet li nagħmlu magħhom biex huma jagħarfu dejjem iżjed li aħna l-Poplu li ngħixu u niċċelebraw l-Għid fil-ħajja ta’ kuljum.

 

Mill-banda l-oħra aħna bħala għalliema ma nistgħux nitrażmettu l-ferħ tal-Għid jekk ma nkunux ferħanin u kuntenti, anki f’dak li nagħmlu ta’ kuljum fil-ħidma tagħna bħala għalliema. Ejjew mela nuru li dak li aħna ngħallmu, aħna qegħdin nippruvaw ngħixuh ukoll, u b’hekk dan il-ferħ u l-entużjażmu li aħna għandna għax skoprejna li aħna maħbubin minn Alla jgħaddi b’mod aktar faċli lill-istudenti li b’mod awtomatiku jitħajjru huma wkoll li jkunu bħalna.

Jekk xi ħadd ikun irid jikkuntattjani dejjem jista’ jsibni fuq in-numru 79603872 jew bl-email [email protected]

Mill-Iskejjel Tagħna.....

Attivitajiet reliġjużi f'Pembroke u Skola Medja, Naxxar

Pembroke Secondary

The Year 9 Pembroke Secondary Religion students had the opportunity to practise what they’ve learnt so far in class with regards to the Ecumenical movement and The Great Schism. 

They visited Protestant and Orthodox Churches in Valletta and had time to discuss with the respective leaders, on how they live and share their faith within the community.

 

It was a tangible way to discover and delve further into these Learning Outcomes and not only did the students enjoy it, but even we as Religion teachers were able to experience how amazing it is to be able to come together yet again as one community of faith.

Teachers: Ms Kristie Borg, Mr Marvic Gauci & Ms Charmaine Attard.

Kulleġġ San Injazju, Skola Medja, Qormi

Fit- 28 ta’ Frar tal-2013 sar il-ftuħ uffiċjali tal-iskola Medja ta’ San Injazju. Biex infakkru dan il-jum speċjali f’għeluq l-għaxar snin ta’ ħidma kontinwa f’din l-iskola, it-Tnejn, 27 ta’ Frar 2023, iltqajna lkoll biex nirringrazzjaw lil Alla u lil Ommu Marija għal dak kollu li għamel magħna matul dawn is-snin ta’ mpenn.

Għalhekk għal din l-okkażżjoni biex żgur tibqa’ minquxa fil-memorja tagħna, stedinna fostna lill-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Charles. J. Scicluna. Flimkien mal-ex Diretturi Spiritwali li ħadmu f’din l-iskola, il-Kappillani u l-Arċiprieti tal-parroċċi minn fejn ġejjin l-għeżież studenti, irringrazzjajna lil Alla permezz tal-Ewkaristija. Din iż-żjara tal-Arċisqof fostna żgur li ħalliet effett spiritwali fina u ta’ valur fil-qalb tagħna l-adulti nkluż it-tfal preżenti. Dan rajnieh biċ-ċar fl-entużjażmu u l-emozzjonijiet li wrew l-istudenti. Grazzi kbira lil dawk li b’xi mod għenu biex din l-okkażżjoni kienet success fosthom il-kor tal-iskola.

Avviżi

Labirint għall-Edukaturi kollha

Fil-5 t’April ser norganizzaw l-esperjenza ta’ talb tal-Labirint għall-edukaturi kollha. Jekk tixtieq navżaw lill-għalliema tar-reliġjon ukoll.

Spiritual Development in Schools

Stay up-to-date with the latest news, resources and tips on pastoral care and spiritual development in schools by visiting https://sds.mt/ or contacting Fr Reuben Gauci, coordinator for Religious Counsellors and Spiritual Development in Schools. Contact Fr Reuben at [email protected] to learn more about the services provided by SDS or visit https://sds.mt/request/ to apply for any of the services offered.

Żur il-Website tal-Edukazzjoni Reliġjuża: