Kapitlu 9 – Għajnuniet

Aħbar tajba

L-erba’ evanġelji
Għaliex għandna erba’ evanġelji?

Is-Saltna ta’ Alla fuq l-art

Il-parabboli
Il-parabbola tat-teżor
Il-parabbola tal-bidwi li ħareġ jiżra
Diversi parabboli oħra

Il-komunità nisranija

Is-sagramenti tad-dħul fil-ħajja nisranija
Is-sagrament tal-magħmudija

Tkompli tinbena llum!

Ħames hwejjeġ biex inqerr sewwa
Is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni

L-ewkaristija

It-twaqqif tal-ewkaristija
L-ikla tal-Għid Lhudija

Jum il-Mulej

San Ġustinu martri
Il-quddiesa spjegata

Fit-tajjeb u fil-ħażin

Is-sagrament taż-żwieġ
X’jiġri fi żwieġ kattoliku?

Imsejjaħ!

Is-sagrament tal-ordni sagri
Iċ-ċelibat għas-Saltna ta’ Alla