Kapitlu 8 – Il-Bibbja: Il-Kelma ta’ Alla

Bidu ta’ kollox

Il-ħolqien

L-isbaħ rigal

San Massimiljanu Kolbe
San Oscar Romero
Pier Giorgio Frassati
San Oscar Romero
Pier Giorgio Frassati

Semgħu leħnu!!

Is-seħja ta’ Samwel
Is-sejħa ta’ Marija
Is-sejħa ta’ Ġeremija
Il-konverzjoni ta’ Pawlu

Taf li qed isejjaħlek?

San Franġisk ta’ Assisi
Tliet ċelebritajiet li saru sorijiet
Dun Philip Mulyrne

M’iniex waħdi!

Ġesù u l-adultera
Is-samaritan it-tajjeb

Ngħixu flimkien

Il-Knisja tal-bidu
Il-ħidma voluntarja

It-tfittxija għal Alla

Ġgantija
Imnajdra
Tempji megalitiċi f’Malta
Il-Ġudajiżmu
L-Iżlam
Ħaġar Qim
Tempji ta’ Ħal Tarxien
Malta u l-preistorja
Il-Kristjaneżmu
Santa Tereża ta’ Avila

Infittex lil Alla bħall-oħrajn

Il-profeta Ġeremija
Ġob