Kapitlu 7 – Sfidi

Il-waqgħa

Il-waqgħa tal-bniedem

Il-ħerba tad-dnub

Id-dnub
Id-dnubiet tal-bnedmin

Pjan ta’ salvazzjoni

Inti, id-dnub u Ġesù
Il-Messija
L-istorja tas-salvazzjoni

Mill-Jasar għall-Eżodu

Il-Ktieb tal-Eżodu
Il-platt tas-Seder tal-Għid
Is-Seder tal-Għid

Mill-Patt għall-Art Imwegħda

Il-Ktieb tal-Eżodu
Il-Patt

Mill-Art Imwegħda għall-Eżilju

Is-Slaten f’Iżrael
Il-Profeti

Nersqu lejn xulxin

Il-ħames reliġjonijiet il-kbar
Id-djalogu ekumeniku
L-ekumeniżmu

Daqqa t’id

Nirrispettaw id-differenzi
Film qasir – Different