Kapitlu 3 – Popli li Fittxew lil Alla

Sibtu

Il-ħajja ta’ Santu Wistin

Il-ħbiberija ma’ Alla

Kif nafu li l-Bibbja hija l-Kelma ta’ Alla?

Għażiż/a

X’inhi l-ispirazzjoni fil-Bibbja?

Rigal li ma jispiċċax

Santa Tereża ta’ Kalkutta

Kelmtu jżommha

Differenzi

Id-djalogu interreliġjuż

Djalogu