Kapitlu 2 – Iz-Zuntier

Għala jemmnu?

Holy Week in Malta
Holy Week in Malta
Feasts in Malta
Holy Week in Malta
Easter in Malta
Feasts in Malta

Halloween jew qaddisin?

Halloween and All Saints Day

Il-firxa tal-Kristjaneżmu

L-impatt tal-Kristjaneżmu f’Ruma u fid-dinja

Firdiet f’Ewropa Nisranija

L-Ortodossi
Il-Protestanti

Pajjiż żgħir b’qalb kbira

Il-Knisja fiex tidħol?

San Ambroġ u l-Imperatur Teodosju

San Ambroġ u l-Imperatur Teodosju