Kapitlu 11 – Għażliet fil-Ħajja

Il-libertà

Libertà umana awtentika
Libertà

Il-libertà u r-responsabbiltà ma jinfirdux

Libertà u responsabbiltà
Tagħlim soċjali tal-Knisja
Dmirijiet u responsabbiltajiet bħala ċittadini
Għamiltuh miegħi

Nagħtu kont tal-imġieba tagħna

Il-parabbola tat-talenti

X’inhi l-kuxjenza?

Niffurmaw il-kuxjenza

Dawl għall-oħrajn

Nibdel id-dinja ta’ madwari
Inkun dawl għall-oħrajn

Is-sejħa tan-nisrani

Intom il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja
L-eżempju ta’ Papa Franġisku
In-nisrani u l-politika

Favur dak li hu sewwa