Kapitlu 10 – Role Models

Nammirahom

Il-parabbola tat-talenti

Titwieled komunità

Ġesù u Natanjel
L-Atti tal-Appostli

Fis-seklu wieħed

Ix-Shavuot Lhudi
Pentekoste

Kristu fl-oħrajn

Il-parabbola tal-għani u Lażżru
San Franġisk ta’ Assisi
Samta Tereża ta’ Kalkutta

Il-fqar

Sant’Antnin ta’ Padova
San Nikola ta’ Bari

James Barnett

Quddiem il-mewt

Nies ta’ eżempju

Il-virtujiet kardinali
San Tumas ta’ Aquino
San Oscar Romero
Il-virtujiet teologali
Beatu Rutilio Grande
San Oscar Romero

Il-verità teħilsek….jew le?

James A. Garfield
San Tumas More

L-agħar forma ta’ vjolenza

Mahatma Gandhi
Is-sorijiet missjunarji tal-karità
Żbilanċ fit-tqassim tal-ġid