Intom id-Dawl tad-Dinja – Riżorsi

Kapitlu 1 – Ħoloq